haTutor.com แหล่งรวมประกาศหาติวเตอร์ ติวเลข ติววิทย์ ติวอังกฤษ ติววิชาต่างๆ ลงประกาศฟรี

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS Feed

ทำไมเด็กไทยต้องเรียนพิเศษ

| เรื่องราวน่ารู้ | August 18, 2015

tutor

ทำไมเด็กไทยต้องเรียนพิเศษ

ก่อนที่จะตอบคำถามนี้ว่าทำไมเด็กไทยต้องเรียนพิเศษ เราคงต้องมาดูโมเดลการศึกษาของประเทศอังกฤษกันก่อนนะครับ ว่าระบบการวัดผล ประเมินศักยภาพเด็กนั้นเขาทำกันอย่างไร

โรงเรียนในระดับชั้นนำของประเทศอังกฤษนั้น เมื่อนักเรียนขึ้นชั้นประมาณ ม.1 ของไทย จะมีการทำการสอบ Career Testing หรือวัดศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อดูความถนัด วิธีการคิดและการตัดสินใจของเด็กซึ่งจะนำไปสู่การประเมินถึงสายอาชีพของเด็กได้ว่าเด็กถนัดทางด้านไหน ซึ่งจะช่วยในการเลือกวิชาหลักที่เรียน (IGCSE) ในช่วงประมาณ ม.3 – 4

โดยแบบทดสอบนั้นจะมีการดำเนินการทุกวันเป็นระยะเวลาที่ติดต่อกันจำนวน 30 วัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและมีความแม่นยำมากขึ้น โดยนักจิตวิทยาเด็กจะทำการเก็บข้อมูลการทดสอบของเด็กในโรงเรียนด้วยตัวเอง โดยวิธีการทดสอบจะเป็นทั้งแบบสอบถามและแบบทดสอบอื่นๆ เช่น การเขียน การวาดภาพ ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์การเขียนได้อีกด้วย

การที่ต้องมีการทดสอบด้วยวิธีที่หลากหลายนั้นเนื่องจากหากมีแค่แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว เด็กอาจจะเกิดการเบื่อหน่ายในการตอบคำถามจำนวนมาก อาจจะไม่อยากทำแบบทดสอบให้จบ บางการทดสอบจึงอาจจะออกมาในรูปของกิจกรรมสนุกๆ ที่ให้เด็กทำหลังเลิกเรียน โดยการทดสอบจะแทรกอยู่ในตารางเรียนของเด็กจนครบ 30 วัน

เมื่อได้ข้อมูลมาเพียงพอแล้ว นักจิตวิทยาจำนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก โดยทางทีมงานจะวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นรายบุคคลเพื่อสร้างโมเดลทางความคิดของเด็กแต่ละรายขึ้นมา การวิเคราะห์นี้อาจจะใช้เวลานาน 2 ถึง 3 เดือน ผลการวิเคราะห์ก็จะกลับมาสู่โรงเรียน ทางโรงเรียนจะได้นำผลที่ได้มาร่วมประชุมกับครูผู้สอนเพื่อวางแผนในการสอนเด็กแต่ละคน

แน่นอนว่าการจะดำเนินการในลักษณะนี้ได้บุคคลากรครูจะต้องมีความพร้อมและเพียงพอที่ดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง ครูเองก็จะทราบถึงวิธีการเรียนรู้ของเด็กแต่ละรายและปรับการสอนให้เข้ากับวิธีการเรียนรู้ของเด็กให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

จากนั้นก็จะมีการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อส่งผลทดสอบให้กับผู้ปกครอง พร้อมทั้งแนะนำรูปแบบการสอนแก่พ่อแม่ของเด็ก เหตุที่ต้องแนะนำรูปแบบการสอนให้กับผู้ปกครองของเด็กนั้นเนื่องจากว่า ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษน้นจะเป็นการแบ่งสัดส่วนการเรียนที่โรงเรียน 60 เปอร์เซ็นต์ และเรียนกับครอบครัว 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นระบบการศึกษาแบบครอบครัว พ่อแม่ก็จะเข้าใจสภาพ พฤติกรรมการเรียนรู้ของลูกจากผลการทดสอบ และยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าสัดส่วนเหล่านี้บ่งบอกว่าครอบครัวมีความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็กมาก ผู้ปกครองคนไทยเองหลายคนยังเข้าใจผิดว่าการที่ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้วโรงเรียนจะดูแลเด็กได้ทั้งหมด ประเทศอังกฤษได้มีการศึกษาวิจัยค้นคว้ากระบวนการเรียนการสอนมาเป็นเวลานาน ทำให้ระบบการเรียนจึงเป็นแนวทางตามโมเดลนี้

ปัญหาคือไทยเองก็พยายามเลียนแบบระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษมา แต่ยังไม่ลึกซึ้งถึงพื้นฐานที่แท้จริง ของเรามีระบบการสอบ GAT PAT แต่ของอังกฤษมีการแบ่งระดับตั้งแต่ O-level, GCE, GCSE,IGCSE และ A-Level ออกมา แต่ยังลืมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนรู้ของเด็กที่ในประเทศอังกฤษที่มีสัดส่วนถึง 40%

ทำให้เด็กไทยขาดการเรียนรู้ในสัดส่วน 40% นี้ลงไป อาจจะด้วยสภาพสังคมของไทยที่พ่อแม่ไม่มีเวลา หรือพ่อแม่ไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเอง ทำให้เกิดมีสถาบันกวดวิชาต่างๆ มีติวเตอร์ต่างๆมากมายในหลากหลายสาขาวิชาที่เข้ามาทำหน้าที่ในรูปแบบครอบครัวนั่นเอง

ดังนั้นการที่ผู้แม่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน หรือหาติวเตอร์มาติวที่บ้าน ก็เพื่อจะชดเชยการเรียนรู้จากครอบครัวหลังเลิกเรียนในสัดส่วน 40% นั่นเอง เนื่องจากระบบการเรียนพิเศษนั้นย่อมมีความแตกต่างจากการเรียนในระบบห้องเรียนที่ ทุกคนต้องทำการบ้าน ทำแบบทดสอบ เรียนตามหัวข้อที่กำหนดในแต่ละวัน แต่การเรียนพิเศษให้ความรู้สึกบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากกว่า ยิ่งการติวตัวต่อตัวนั้นสามารถเรียนเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าเด็กจะเข้าใจ ซึ่งในระบบห้องเรียนทำไม่ได้นั่นเอง

1569 total views, 0 today

หาติวเตอร์ผ่านนายหน้า ดีหรือไม่

| เรื่องราวน่ารู้ | August 9, 2015

หาติวเตอร์ผ่านนายหน้า ดีหรือไม่

ปัจจุบันมีนายหน้าหาติวเตอร์มากมายตามเว็บไซท์ต่างๆ เนื่องจากคนติวเองอาจจะไม่มีเวลาพอในการที่จะประชาสัมพันธ์ตัวเองตามสื่อต่างๆ ส่วนผู้ปกครองก็ไม่มีเวลามาคัดกรองติวเตอร์ที่มีคุณภาพเอง ทำให้มีคนกลางขึ้นมา โดยคนกลางหรือนายหน้าจะคิดเงินล่วงหน้าจากติวเตอร์เป็นค่าแนะนำในระดับ 500 – 1000 บาท แล้วถึงจะป้อนงานให้

สำหรับผู้ปกครองแล้ว การติตต่อผ่านนายหน้าในการหาติวเตอร์ อาจจะเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว บอกความต้องการได้ และหาติวเตอร์ที่เหมาะสมให้กับบุตรหลานของตัวเองได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ในฝั่งติวเตอร์เองก็สะดวกที่จะมีแหล่งป้อนงานให้อย่างสม่ำเสมอ หรือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะหางานติวโดยไม่ต้องไปติดป้ายประกาศหรือประชาสัมพันธ์ตัวเองให้มากนัก แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในระดับหนึ่ง ที่มองแล้วน่าจะคุ้มค่าเนื่องจากหากมีการติดต่อรับติวแล้วก็น่าจะมีงานติวอย่างต่อเนื่อง ติวแค่สองสามครั้งก็ได้ค่าแนะนำที่จ่ายไปคืนมาแล้ว

แต่ปัญหาคือนายหน้าบางรายอาจจะมุ่งแสวงทำกำไรอย่างเดียว ไม่ได้คัดกรองคุณภาพของติวเตอร์มากนัก จากที่พบเห็นหากมีการสมัครเข้าไปรับงานติว ฝั่งนายหน้าจะตรวจสอบว่าพร้อมโอนเงินให้กับนายหน้าเมื่อไหร่ ใครโอนก่อนได้งานก่อน แล้วถึงจะค่อยมาสอบถามข้อมูลส่วนตัวของติวเตอร์ทีหลัง บางครั้งพบว่าอีกนานกว่าจะเริ่มงานติว หรือบางครั้งเป็นงานติวสั้นๆ รายละเอียดจะตามมาหลังจากจ่ายเงินไปแล้ว ทำให้บางครั้งก็จะเกิดคำถามว่าจะรีบเก็บเงินไปทำไม

ผู้ปกครองบางรายก็แอบตกใจเล็กน้อยพอทราบว่าติวเตอร์ที่จ้างมานั้นต้องจ่ายค่านายหน้าไปเป็นเงินหลักพันบาท แถมหากจะมีการให้ติววิชาอื่นๆเพิ่ม ก็จะโดนนายหน้ากำกับให้ติวเตอร์มีการจ่ายค่าแนะนำเพิ่ม ทั้งๆที่ถึงจุดนี้แล้วคนแนะนำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

บางครั้งคนติวไม่สะดวกที่จะไปติวตามกำหนด จะขอเงินคืนก็จะมีความยากลำบาก ใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้เงินคืน โทรไปทวงแล้วทวงอีกกว่าจะได้ก็แทบจะตัดใจทิ้งเงินค่าแนะนำไปเลย

ดังนั้นสำหรับติวเตอร์ที่หางานผ่านนายหน้าจึงควรจะมีความระมัดระวังในการเลือกใช้บริการนายหน้า อาจจะลองค้นหาคำบ่น หรือรีวิวของนายหน้ารายนั้นๆผ่านทาง google ก่อนจะติดต่อสมัครรับงาน ผู้ปกครองก็เช่นกัน หากพบเจอว่านายหน้าส่งติวเตอร์ที่ไม่ตรงตามที่ได้บรรยายสรรพคุณไว้ ก็คงต้องออกมาช่วยกันบ่นให้ผู้ปกครองคนอื่นๆได้รับทราบกัน

2577 total views, 2 today

สมควรหาติวเตอร์มาสอนพิเศษลูกหรือไม่

| เรื่องราวน่ารู้ | August 9, 2015

engtutor

สมควรหา ติวเตอร์ มาสอนพิเศษลูกหรือไม่

คำถามของผู้ปกครองหลายๆคนก็คือ “ควรหาติวเตอร์มาสอนพิเศษลูกตัวต่อตัวดีหรือไม่” ซึ่งเป็นคำถามที่คนส่วนใหญ๋น่าจะมีคำตอบอยู่แล้ว นั่นเพราะต่างก็มองว่าการติวตัวต่อตัวน่าจะได้ผลกว่าการเรียนรวมในห้อง เพราะจะสามารถสอนเด็กได้ตรงตามความต้องการของเด็กคนนั้นๆ แทนที่จะเป็นการสอนทั้งห้องที่แต่ละคนอาจจะมีความสามารถไม่เท่ากัน

ความจริงแล้วการศึกษาของเด็กนั้นทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองควรจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ระบบโรงเรียนนั้นสร้างหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานขึ้นมา และครูก็จะสอนไปตามโครงสร้างหลักสูตรนั้นๆ แต่ปัญหาคือเด็กแต่ละคนจะมีความสามารถไม่เท่ากัน

เด็กบางคนสามารถเข้าใจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน เด็กบางคนต้องกลับมาทบทวนก่อนถึงจะพอเข้าใจ แต่เด็กบางคนเหมือนไปนั่งเฉยๆ แทบจะไม่เข้าใจอะไรเลย เด็กกลุ่มหลังๆนี่แหละที่ผู้ปกครองจะต้องเข้าช่วยในการทำความเข้าใจเนื้อหา การทบทวนบทเรียน การทำการบ้านเป็นต้น

แต่ปัญหาคือผู้ปกครองมักจะไม่ค่อยมีเวลา หรือกลับถึงบ้านดึกดื่น เหนื่อยไปกับภาระงานจนไม่มีเวลาสอบลูก หรือมีเวลาสอนแต่ปรากฏว่าลูกไม่ค่อยปฏิบัติตามมีอาการงอแง จะดุลูกก็ไม่เต็มที่ หรือบางคนก็คุมอารมณ์ไม่อยู่ตบตีลูกระหว่างสอนการบ้านก็มี

ดังนั้นการหา ติวเตอร์ มาสอนให้ลูกที่บ้านจึงน่าจะเป็นทางออกอันนึง ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และยังทำให้การเรียนการสอนดำเนินไปได้ เนื่องจากการที่เด็กเรียนกับคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่นั้นจะมีอาการงอแงน้อยลง

ดังนั้นหากเรามีกำลังพอที่จะจ่าย เราจึงควรหา ติวเตอร์ มาติวลูก เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ ซึ่งมาทำหน้าที่แทนเรา แต่ก็ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อยก็ ชั่วโมงละ 200 – 300 บาท สำหรับเด็กเล็ก ซึ่งเราก็สามารถหา ติวเตอร์ ได้จากเว็บทั่วไป หรือเว็บ haTutor.com เว็บนี้นั่นเอง

1195 total views, 0 today

เกี่ยวกับเรา

| เรื่องราวน่ารู้ | August 1, 2015

About Us

ปัจจุบันการหาติวเตอร์ หรือคนรับสอนพิเศษตามบ้าน สามารถกระทำได้ง่ายขึ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่ปัญหาคือ ติวเตอร์หน้าใหม่ไม่รู้จะไปลงประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการติวเตอร์ได้ที่ไหน หากไปฝากชื่อผ่านเว็บสถาบันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสูง บางทีไปสอนแค่ครั้งสองครั้งยังไม่คุ้มค่าแนะนำลูกค้าก็บอกเลิกการติวซะแล้ว จะเริ่มหาลูกค้ารายใหม่ ก็ต้องจ่ายค่าแนะนำใหม่อีก

ครั้นจะไปเปิดเว็บเองเพื่อประกาศบริการติว ก็อาจจะรู้สึกยุ่งยาก ไม่รู้จะทำอย่างไร สถานที่ๆให้บริการลงประกาศรับติวตอนนี้ก็เห็นจะมีเว็บ dek-d.com เป็นต้น เว็บนี้เลยเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการลงประกาศหาติวเตอร์ และบริการติวเตอร์ฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย

หากท่านต้องการติดต่อ admin เพื่อต้องลบประกาศที่ท่านเลิกให้บริการไปแล้ว กรุณาติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 098-309-3000 นะครับ กรุณาระบุด้วยว่าท่านโทรมาเกี่ยวกับเว็บไหนนะครับ เพราะแอดมินมีเว็บประกาศอยู่หลายเว็บด้วยกัน

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันนะครับ
แอดมิน
สิงหาคม 2558

3551 total views, 1 today

 • tutor-class

  อาชีพติวเตอร์ กำลังเข้าสู่ยุคออนไลน์กันแล้ว

  by on October 5, 2016 - 1 Comments

  อาชีพติวเตอร์ กำลังเข้าสู่ยุคออนไลน์กันแล้ว อาชีพติวเตอร์นั้นถือเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยอดีตกาลมาแล้ว จวบจนถึงยุคปัจจุบันเมื่อถึงช่วงเทศกาลสอบ...

 • engtutor

  อยากเป็นติวเตอร์ เริ่มต้นอย่างไรดี หานักเรียนจากที่ไหน

  by on December 5, 2016 - 0 Comments

  อยากเป็นติวเตอร์ เริ่มต้นอย่างไรดี หานักเรียนจากที่ไหน อาชีพติวเตอร์อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็น เนื่องจากมองว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ การเรียนให้เข...

 • เกี่ยวกับเรา

  by on August 1, 2015 - 1 Comments

  About Us ปัจจุบันการหาติวเตอร์ หรือคนรับสอนพิเศษตามบ้าน สามารถกระทำได้ง่ายขึ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่ปัญหาคือ ติวเตอร์หน้าใหม่ไม่รู้จะไปลงประกาศโฆษณาประชาสัมพั...

 • image

  ติวเตอร์กับการตลาดจอมปลอม

  by on December 31, 2017 - 0 Comments

  ติวเตอร์กับการตลาดจอมปลอม วันก่อนสิ้นปี 2017 นี้แอดมินมีเรื่องเล่า เพื่อสะท้อนให้ผู้ปกครองหลายท่านได้ตระหนักในการหาสถานที่ติวให้ลูกหลาน โดยเฉพาะเด็กเล็กๆระดับป...

 • หาติวเตอร์ผ่านนายหน้า ดีหรือไม่

  by on August 9, 2015 - 0 Comments

  หาติวเตอร์ผ่านนายหน้า ดีหรือไม่ ปัจจุบันมีนายหน้าหาติวเตอร์มากมายตามเว็บไซท์ต่างๆ เนื่องจากคนติวเองอาจจะไม่มีเวลาพอในการที่จะประชาสัมพันธ์ตัวเองตามสื่อต่างๆ ส่...

บทความล่าสุด

 • image

  ติวเตอร์กับการตลาดจอมปลอม

  by on December 31, 2017 - 0 Comments

  ติวเตอร์กับการตลาดจอมปลอม วันก่อนสิ้นปี 2017 นี้แอดมินมีเรื่องเล่า เพื่อสะท้อนให้ผู้ปกครองหลายท่านได้ตระหนักในการหาสถานที่ติวให้ลูกหลาน โดยเฉพาะเด็กเล็กๆระดับป...

 • students-2

  เมื่อต้องติวกันทุกสนาม สอบเก่งได้เหรียญท...

  by on January 20, 2017 - 0 Comments

  เมื่อต้องติวกันทุกสนาม สอบเก่งได้เหรียญทอง แต่เป็นความเก่งที่ไม่ยั่งยืน เป็นเรื่องปกติของพ่อแม่ผู้ปกครองในการที่จะพยายามให้ลูกลงสอบแข่งในสนามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น...

 • engtutor

  อยากเป็นติวเตอร์ เริ่มต้นอย่างไรดี หานัก...

  by on December 5, 2016 - 0 Comments

  อยากเป็นติวเตอร์ เริ่มต้นอย่างไรดี หานักเรียนจากที่ไหน อาชีพติวเตอร์อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็น เนื่องจากมองว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ การเรียนให้เข...

 • MedicineHealthcare-full

  ติว BioMedical Admissions Test อย่างไรให...

  by on October 31, 2016 - 0 Comments

  ติว BioMedical Admissions Test อย่างไรให้ได้ผล วันก่อนแอดมินได้มีโอกาสติวให้นักเรียนคนหนึ่งซึ่งกำลังต้องการศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ ซึ่งในกระบวนการต่างของการรั...

 • tutor-class

  อาชีพติวเตอร์ กำลังเข้าสู่ยุคออนไลน์กันแ...

  by on October 5, 2016 - 1 Comment

  อาชีพติวเตอร์ กำลังเข้าสู่ยุคออนไลน์กันแล้ว อาชีพติวเตอร์นั้นถือเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยอดีตกาลมาแล้ว จวบจนถึงยุคปัจจุบันเมื่อถึงช่วงเทศกาลสอบ...